k menu k obsahu

Drobečková navigace

INFORMACE o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Podbrdy

Obec Podbrdy
Obecní úřad Podbrdy
Podbrdy 8 267 27 Liteň

Obecní úřad Podbrdy v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Podbrdy svolaného dosavadním starostou obce Pavlem Ševčíkem  v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:

 

Obec Podbrdy – víceúčelový sál obce Podbrdy, Podbrdy 8

Doba konání:

 

3. 11. 2018 od 19:00 hodin
Navržený
program:

1)      Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

2)      Schválení programu

3)      Volba starosty a místostarosty

a)      určení způsobu volby starosty a místostarosty

b)      volba starosty

c)      volba místostarosty

 

4)      Zřízení finančního a kontrolního výboru

a)      určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

b)      volba předsedy finančního výboru

c)      volba předsedy kontrolního výboru

d)      volba členů finančního výboru

e)      volba členů kontrolního výboru

 

5)      Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)

6)      Diskuse

 

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

 V obci Podbrdy , dne 22.10.2018

Pavel Ševčík
dosavadní starosta obce Podbrdy

 Oficiální webové stránky obce Podbrdy ©