k menu k obsahu

Drobečková navigace

Obecně závaznou vyhlášku obce Podbrdy o odpadech platnou od 1. 2. 2023 naleznete zde o místním poplatku ze psů zde.

Poplatky 2023 – shrnutí

Pozor změna – Svozy SKO v roce 2023 budou probíhat vždy v úterý v režimu 1x za 14 dní. Známky na popelnice pro rok 2023 se vydávat nebudou!

Rozpis svozů SKO pro rok 2023

Níže jsou k dispozici potřebné formuláře:

Přiznání k poplatku – komunální odpad

Osvobození od poplatku – komunální odpad

Přiznání k poplatku – komunální odpad pro rekreační objekt

Přiznání k poplatku – psi

Osvobození od poplatku – psi

Odhláška od místního poplatku – psi

Občané obce Podbrdy, kteří mají zaplacen poplatek za svoz komunálního odpadu, mají od 1. 1. 2020 možnost po předložení občanského průkazu využít bezplatného odkládání odpadu v rámci limitu na jednotlivé komodity ve Sběrném dvoře v Řevnicích v areálu bývalé skládky. Občané, kteří nemají trvalé bydliště v obci Podbrdy si za tímto účelem musejí na OÚ Podbrdy vyzvednout potvrzení o zaplacení poplatku za svoz komunálního odpadu. Ceník včetně limitů pro jednotlivé komodity naleznete níže.

Ceník a limity pro občany – Sběrný dvůr Řevnice

Provozní doba sběrného dvora od 1.8.2022 zde.

POZOR – vzhledem k tomu, že je občanům po celý rok k dispozici Sběrný dvůr v Řevnicích, je svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu ZRUŠEN!

ZPRÁVA PRO OBČANY – SVOZ ODPADU SE RUŠÍ

Víte jak správně třídit odpad? Více se dozvíte na www.jaktridit.cz

 Oficiální webové stránky obce Podbrdy ©