k menu k obsahu

Drobečková navigace

Výběr poplatků za svoz komunálního odpadu a poplatek za psa pro rok 2019

Poplatek za psa   100,- Kč
Poplatek za vývoz popelnic (42 svozů) 1.740,- Kč
Poplatek za vývoz popelnic (26 svozů) 1.180,- Kč
Poplatek za vývoz popelnic (12 svozů) 680,- Kč
Poplatek za osobu (osvobozeni: děti do 3 let věku, platí se max. 2 děti, lidé nad 80 let věku, potvrzení o sociální potřebnosti) 200,- Kč
Kdo nemá popelnici, zaplatí poplatek za likvidaci domovního odpadu + 1 igelitový pytel (další k zakoupení za 40,-Kč)  650,- Kč
 Možnost jednorázového svozu popelnice 70,- Kč

Pro likvidaci plastů, papíru, skla a olejů jsou určeny kontejnery umístěné na parkovišti za obecním úřadem, v lokalitě u transformátoru a na sběrném místě u paní Brandejsové. Kontejner na drobné kovy je umístěn na stanovišti za obecním úřadem.

Platbu ve správné výši  je možno uhradit bankovním převodem na účet obce č. 23528131/0100, jako variabilní symbol uvádějte, prosím, číslo popisné.

Víte jak správně třídit odpad? Více se dozvíte na www.jaktridit.cz

Rozpis svozů SKO pro rok 2019:

Obecně závaznou vyhlášku obce Podbrdy o odpadech naleznete na úřední desce.Oficiální webové stránky obce Podbrdy ©