k menu k obsahu

Drobečková navigace

Obecní úřad

Správa obce sídlí ve společné stavbě s obchodem, knihovnou, hasičskou zbrojnicí a hasičskou klubovnou. Nyní je část budovy po přestavbě a nachází se zde navíc pohostinství, místnost pro veřejná zasedání a víceúčelový sál.

Zastupitelstvo

Starosta:

Pavel Ševčík

Místostarosta:

Pavel Kisling

Zastupitelé:

Lenka Klimtová

Patrik Gottfried

Rostislav Čermák

Martin Čermák

 


Obecní úřad Podbrdy pro vás poskytuje služby kontaktního místa CzechPOINT, a to v úředních hodinách OÚ, případně v jiném termínu po dohodě.

Výše správních poplatků je stanovena Zákonem o správních poplatcích, a to následovně:

Výpis z katastru nemovitostí:
O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí.

Výpis z obchodního rejstříku:
O výpis z Obchodního rejstříku České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. Lze vydat:

  • Úplný výpis – jsou v něm obsaženy všechny informace, které byly zapsány v obchodním rejstříku po dobu existence firmy.
  • Výpis platných – obsahuje souhrn informací o firmě k aktuálnímu datu.

Výpis ze živnostenského rejstříku:
O výpis z živnostenského rejstříku České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace.

Výpis z bodového hodnocení řidiče:
O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu.

Výpis z insolventního rejstříku:
Jedná se o veřejně přístupný rejstřík, není tedy nutné ověřovat totožnost žadatele. V rejstříku je možné vyhledávat na základě dvou ukazatelů – identifikačního čísla organizace (hledání příslušné organizace) a podle osobních údajů (konkrétní osoba).

Ověřený výstup ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů:
Tato služba je především určena firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky. Výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů tak může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií.

Poplatek za výše uvedené, ověřené, výpisy:

  • Za první stranu:                   100,-Kč
  • Za každou další stranu:     50,-Kč

Výpis z rejstříku trestů:
Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán. Tato žádost se archivuje dle zákona. Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo.

  • Za výpis:                                50,-Kč


Oficiální webové stránky obce Podbrdy ©