k menu k obsahu

Veřejné zasedání zastupitelstva obce

Pozvánka Na veřejné zasedání zastupitelstva obce Podbrdy, které se koná v sobotu 13. března 2021 od 19:00 hodin v místním obecním sále. Pozvánka na zastupitelstvo 13. 3. 2021

Vstup na dětské hřiště v Obci Podbrdy je zakázán

V souvislosti s Usnesením vlády č. 216 ze dne 26. 2. 2021 je na dětské hřiště v Obci Podbrdy zakázán vstup a od 1. 3. 2021 je uzamčeno.

Krizové opatření o omezení volného pohybu od 1.3. do 21.3.2021+ formuláře ke stažení

Usnesení vlády č. 216 Krizové opatření o omezení volného pohybu s účinností od 1. do 21. března vzor čestného prohlášení Čestné_prohlášení – vzor vzor formuláře pro cesty mimo okres Formulář pro cesty mimo okres – vzor vzor formuláře pro cesty do místa výkonu práce Potvrzení zaměstnavatele na cesty do místa výkonu práce – vzor Otázky a odpovědi […]

Výsledky mimořádného jednání vlády 26. února 2021

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-mimoradneho-jednani-vlady-26–unora-2021-186956/  

Úplná uzavírka silnice II/115 Řevnice – Vižina

Upozorňujeme na uzavírku silnice mezi Řevnicemi a Vižinou od 15. března do 10. května 2021. Objízdná trasa bude stejná jako při poslední loňské etapě, jen se zkrátí uzavřený úsek. Rekonstrukce bude prováděna v úseku Halouny – Řevnice. Stavbou budou moci projíždět autobusy a bude umožněn vjezd do sběrného dvora Řevnice. Oznámení o uzavírce

Informace pro členy a přátele SDH Podbrdy

Informace SDH Podbrdy

Výběr poplatků

Dne 19. 2. 2021 od 17:00 do 19:00 hodin budou v budově Obecního úřadu Podbrdy vybírány poplatky za svoz odpadu a psa. Odpadové hospodářství  

Ptačí chřipka – mimořádné veterinární opatření

Nařízení Státní veterinární správy_aviarni influenza 2021

Virtuální Masopust 2021

Více informací zde

Vše o očkování proti COVID-19

Středočeský kraj nabízí informace o očkování seniorů a fázích očkování ve středočeských nemocnicích. Tři fáze podle rizikových skupin obyvatelstva 1. fáze (leden až únor 2021) probíhá v očkovacích místech (OČM)   NEJRIZIKOVĚJŠÍ SKUPINY OBYVATELSTVA: zdravotníci poskytující péči pacientům s možností výskytu nemoci COVID-19 (např. JIP, urgentní příjem, ARO,ZZS, infekční oddělení, ORL, geriatrie, LDN, praktičtí lékaři), […]

Plánované přerušení dodávky elektřiny

Oznámení o přerušení elektřiny 18.1.2021

Pour féliciter 2021

Změny jízdních řádů autobusů od 13.12.2020

OÚ Podbrdy oznamuje, že od 13.12.2020 došlo na Berounsku a Hořovicku k zásadní změně jízdních řádů autobusů. Více informací najdete na www.pid.cz, příp. www.idos.cz nebo v době úředních hodin na OÚ.


Oficiální webové stránky obce Podbrdy ©