k menu k obsahu

Nová lavička v Dolíku

U rybníka v Dolíku jsme nainstalovali novou lavičku. Původní „retro“ lavičku nám někdo zcizil, tak doufáme, že nám tato nová bude dlouho sloužit k odpočinku při procházkách kolem naší obce.

Upozornění pro cestující autobusovou dopravou

Upozorňujeme cestující, kteří využívají autobusovou dopravu, že ve dnech od 22. do 26.6.2020 nebudou obsluhovány zastávky: Osov, Osovec, Vižina, Podbrdy-rozcestí, Podbrdy a Drahlovice.

Průjezd obcí v době rekonstrukce

Žádáme občany, aby v době rekonstrukce silnice č. 115 využívali k průjezdu obcí v maximální možné míře hlavní asfaltovou komunikaci a snažili se vyhnout prašné cestě od autobusové zastávky směrem k lesu. Děkujeme.

Veřejné zasedání zastupitelstva obce

Pozvánka Na veřejné zasedání zastupitelstva obce Podbrdy, které se koná v pátek 29. května 2020 od 19:00 hodin v místním obecním sále. Program: Zahájení Volba mandátové komise Volba návrhové komise Schválení programu zasedání Informace o činnosti zastupitelstva Schválení zprávy auditora Schválení závěrečného účtu obce Podbrdy za rok 2019 Schválení směrnice o účetnictví Schválení účetní závěrky Informace […]

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2020

Pozvánka – houby

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

Silnice 115 oprava povrchu_3_a_4

Očkování psů proti vzteklině

Oznamujeme občanům , že v sobotu 16. 5. 2020 od 15:00 hodin proběhne v naší obci očkování psů proti vzteklině. Bližší informace naleznete v souboru níže. Očkování psů 16.5.2020

Informace o úřední desce OÚ Podbrdy

Informace o úřední desce 23. 4. 2020 Informace o úřední desce 6. 5. 2020

Výdej ochranných roušek a dezinfekce 17. a 18. 4. 2020

Výdej ochranných roušek a dezinfekce

Obecně závazná vyhláška obce Podbrdy – komunální odpad

OZV č. 4/2020 -poplatky KO – platné od 8.3.2020

Zápis do MŠ Všeradice

Zápis do MŠ Všeradice Oznámení Přihláška dítěte k zápisu do MŠ Všeradice – v případě potřeby je možno si tento tištěný formulář vyzvednout v úředních hodinách na OÚ Podbrdy  

Svoz velkoobjemového odpadu zrušen

Vzhledem k nouzovému stavu se ruší svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu, který byl naplánován na 25. 4. 2020. Svoz plánovaný na 10. 10. 2020 se neruší.

Zápis do ZŠ Osov

OZNÁMENÍ Zápis do ZŠ bez dětí 2020 Zápisní list – v případě potřeby je možno si tento tištěný formulář vyzvednout v úředních hodinách na OÚ Podbrdy


Oficiální webové stránky obce Podbrdy ©