k menu k obsahu

Drobečková navigace

Podbrdy krásnější…

Ve spolupráci se spolkem Futura academica z.s. se nám podařilo realizovat výsadbu zeleně v lokalitě kolem cesty Hliněnka, kde bylo vysazeno celkem 80 ks nových stromků (třešní, hrušní, jabloní, švestek a jeřábů). Tento projekt byl 100% financován z dotací Státního fondu životního prostředí ČR.

Touto výsadbou pokračuje zvelebování naší obce a jejího okolí, které se nám za posledních 7 let podařilo upravit do podoby, kterou nám závidí obce z širokého okolí. Většinu dosud zanedbaných cest jsme zrekultivovali, osázeli novou zelení a opatřili lavičkami, které pěším při klidné procházce nebo sportovcům při své aktivitě nabízejí možnost odpočinku a rozhlédnutí se po naší krásné krajině.

V lokalitách Na Průhoně, na Prostřední cestě, či kolem cesty ke Kaštance bylo vysázeno bezmála 350 nových stromků a nyní je jen na každém z nás, jak se ke svému okolí budeme chovat, jak o něj pečovat a také dohlížet na to, jak se k němu chovají ostatní, někdy nepřející občané, jindy výtržníci, kterým ochrana přírody a životního prostředí nic neříkají a jejich hlavní zábavou a mottem je škodit.Oficiální webové stránky obce Podbrdy ©