k menu k obsahu

Drobečková navigace

Regulace odběru pitné vody

Obec Podbrdy, se sídlem Podbrdy 8, 267 27 Liteň, IČ: 00509809, jakožto provozovatel a vlastník vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Podbrdy, podle §9, odst.1 zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyzývá odběratele pitné vody k

omezení užívání pitné vody na účely nesouvisející s provozem domácnosti

Zakazuje se:

  • napouštění a dopouštění bazénů
  • zalévání zeleně
  • mytí automobilů

Účelem regulace je zajištění hospodárného a šetrného nakládání s pitnou vodou. Toto opatření je vynuceno dlouhodobým obdobím sucha. Opatření je v souladu s bodem III. odst. 2 smlouvy o dodávce pitné vody.

Regulace odběru platí do odvolání, oznámením na úřední desce Obecního úřadu Podbrdy.

Děkujeme za spolupráci

Pavel Ševčík
starosta obce Podbrdy

 

 Oficiální webové stránky obce Podbrdy ©