k menu k obsahu

Drobečková navigace

Úprava cen vodného v obci Podbrdy

Vážení odběratelé,

v souladu s obecně závaznými předpisy (zák.č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 450/2009 Sb., o cenách, kterou se provádí zákon o cenách) a na základě rozhodnutí zastupitelstva obce Podbrdy ze dne 9.6.2017 a na základě smlouvy s odběratelem (bod. V. odst. 3) byla schválena úprava ceny vodného od 1.7.2017 takto:

Vodné:           cena za 1 m3 dodané vody činí 30,- Kč.

Provozovatel provede odečty vodoměru v termínu do 1.7.2017. U odběratele, kde nebyl umožněn přístup k odečtu, žádáme aby stav vodoměru nahlásil v kanceláři OÚ Podbrdy v úředních hodinách, případně e-mailem na adresu obce Podbrdy. Od data změny, tj. od 1.7.2017 bude účtována nová cena.

Děkuji.

Pavel Ševčík
starosta obceOficiální webové stránky obce Podbrdy ©