k menu k obsahu

Drobečková navigace

Veřejné zasedání zastupitelstva obce

Pozvánka

Na veřejné zasedání zastupitelstva obce Podbrdy, které se koná v pátek 20. listopadu 2020 od 19:00 hodin v místním obecním sále.

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba mandátové komise
 3. Volba návrhové komise
 4. Schválení programu zasedání
 5. Informace o činnosti zastupitelstva
 6. Dodatek ke smlouvě – Sběrný dvůr Řevnice
 7. Smlouva věcné břemeno – ČEZ 157/31, 157/51 – 54
 8. Směnná smlouva – pozemky 94/2 a 93/22
 9. Informace o rozpočtových opatřeních
 10. Diskuse
 11. Usnesení
 12. Závěr

 

Pavel Ševčík
starosta obceOficiální webové stránky obce Podbrdy ©