k menu k obsahu

Drobečková navigace

Veřejné zasedání zastupitelstva obce

Pozvánka

Na veřejné zasedání zastupitelstva obce Podbrdy, které se koná v pátek 18. prosince 2020 od 19:00 hodin v místním obecním sále.

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba mandátové komise
 3. Volba návrhové komise
 4. Schválení programu zasedání
 5. Schválení rozpočtu na rok 2021
 6. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2021 – 2025
 7. Schválení dodatku ke smlouvě – RUMPOLD
 8. Schválení návrhu na podání změny územního plánu obce Podbrdy
 9. Schválení dotace pro ZŠ a MŠ Osov
 10. Schválení dotace na volnočasové aktivity mládeže
 11. Informace o rozpočtovém opatření
 12. Diskuse
 13. Usnesení
 14. Závěr

 

Pavel Ševčík
starosta obceOficiální webové stránky obce Podbrdy ©