k menu k obsahu

Drobečková navigace

Veřejné zasedání zastupitelstva obce

Pozvánka

Na veřejné zasedání zastupitelstva obce Podbrdy, které se koná v pátek 7. června 2019 od 19:00 hodin v místním obecním sále.

Program:

  1. Zahájení
  2. Informace o činnosti zastupitelstva
  3. Schválení závěrečného účtu obce Podbrdy za rok 2018
  4. Schválení zprávy auditora
  5. Informace o rozpočtovém opatření
  6. Schválení nákupu majetku
  7. Schválení veřejnoprávní smlouvy – dotace pro SDH
  8. Diskuse
  9. Závěr

 

Pavel Ševčík
starosta obce

 Oficiální webové stránky obce Podbrdy ©