k menu k obsahu

Drobečková navigace

Veřejné zasedání zastupitelstva obce

Pozvánka

Na veřejné zasedání zastupitelstva obce Podbrdy, které se koná v pátek 23. srpna 2019 od 19:00 hodin v místním obecním sále.

Program:

  1. Zahájení
  2. Informace o činnosti zastupitelstva
  3. Schválení podání žádosti na dotaci – připojení studny k vodojemu
  4. Schválení – zadání vypracování prováděcí dokumentace – kanalizace
  5. Schválení – smlouvy o smlouvě budoucí SŽDC – kanalizace Podbrdy
  6. Informace o rozpočtovém opatření
  7. Diskuse
  8. Závěr

 

Pavel Ševčík
starosta obceOficiální webové stránky obce Podbrdy ©