k menu k obsahu

Drobečková navigace

Veřejné zasedání zastupitelstva obce

Pozvánka

Na veřejné zasedání zastupitelstva obce Podbrdy, které se koná v sobotu 23. listopadu 2019 od 19:00 hodin v místním obecním sále.

Program:

  1. Zahájení
  2. Informace o činnosti zastupitelstva
  3. Smlouva o smlouvě budoucí – ČEZ přípojka pro čerpací stanici kanalizace
  4. Smlouva o dílo Ing. Petele – přestavba střech budovy OÚ, Podbrdy 8
  5. Dodatek ke smlouvě o smlouvě budoucí SŽDC – kanalizace Podbrdy
  6. Vyhláška 1/2020 – místní poplatek za komunální odpad
  7. Vyhláška 2/2020 – místní poplatek ze psů
  8. Informace o rozpočtovém opatření
  9. Diskuse
  10. Závěr

 

Pavel Ševčík
starosta obce

 Oficiální webové stránky obce Podbrdy ©