k menu k obsahu

Drobečková navigace

Veřejné zasedání zastupitelstva obce

Pozvánka

Na veřejné zasedání zastupitelstva obce Podbrdy, které se koná v pátek 29. května 2020 od 19:00 hodin v místním obecním sále.

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba mandátové komise
 3. Volba návrhové komise
 4. Schválení programu zasedání
 5. Informace o činnosti zastupitelstva
 6. Schválení zprávy auditora
 7. Schválení závěrečného účtu obce Podbrdy za rok 2019
 8. Schválení směrnice o účetnictví
 9. Schválení účetní závěrky
 10. Informace o rozpočtovém opatření
 11. Schválení pasportu pozemních komunikací
 12. Schválení financování stavby kanalizace (0. etapa) z vlastních zdrojů
 13. Schválení smlouvy o dílo – Projekt IV – prováděcí dokumentace kanalizace Podbrdy
 14. Diskuse
 15. Usnesení
 16. Závěr

 

Pavel Ševčík
starosta obceOficiální webové stránky obce Podbrdy ©