k menu k obsahu

Drobečková navigace

Vše o očkování proti COVID-19

Středočeský kraj nabízí informace o očkování seniorů a fázích očkování ve středočeských nemocnicích.

Vakcína na covid 19

Tři fáze podle rizikových skupin obyvatelstva

1. fáze (leden až únor 2021)

probíhá v očkovacích místech (OČM)

Mapa OČM

 

NEJRIZIKOVĚJŠÍ SKUPINY OBYVATELSTVA:

 • zdravotníci poskytující péči pacientům s možností výskytu nemoci COVID-19 (např. JIP, urgentní příjem, ARO,ZZS, infekční oddělení, ORL, geriatrie, LDN, praktičtí lékaři), pracovníci orgánů veřejného zdraví (např. epidemiologové a pracovníci odběrných míst atp.),
 • senioři v zařízeních pobytových sociálních služeb a personál, klienti v domovech pro osoby se zdravotním postižením a klienti odlehčovacích služeb.
U těchto skupin není potřeba registrace v Centrálním rezervačním systému (CRS).
Lidé nad 80+ žijící mimo výše uvedená zařízení se v případě zájmu mohou registrovat od 15. ledna v CRS, nicméně odkaz na centrální registrační systém ještě není znám. Jakmile bude zveřejněn, budeme vás informovat.

2. fáze (únor až červen 2021)

probíhá po registraci v Centrálním rezervačním systému v OČM, dále ve velkokapacitních očkovacích místech (VOM), zapojeny ordinace praktických lékařů
 

OČKOVÁNÍ PRIORITNÍCH SKUPIN OBYVATELSTVA:

 • osoby od 65 let
 • bez ohledu na věk nemocní pacienti s chronickými respiračními onemocněními, hypertenzí, se závažnými srdečními onemocněními, s obezitou, s hemato-onkologickými obtížemi, s onemocněním jater a ledvin, diabetici, pacienti po transplantaci kostní dřeně nebo solidního orgánu, s léčbou ovlivňující imunitní systém a podobně
 • pracovníci ve zdravotnictví, kteří nespadali do předchozí fáze
 • pracovníci kritické infrastruktury (IZS, energetika, vláda, krizové štáby, armáda, pedagogové, pracovníci v potravinářství, představitelé krajů a měst)
nutná registrace v Centrálním rezervačním systému
 

Mapa VOČM

3. fáze (červenec 2021 – 2022)

 • probíhá v očkovacích místech, ve velkokapacitních očkovacích místech (VOM) a u praktických lékařů
 • OČKOVÁNA JE ŠIROKÁ VEŘEJNOST
 • k registraci slouží Centrální rezervační systém, evidence očkovaných je v systému ISIN a ve službách eGovernmentu (NIA a Portál občana)

Jak se registrovat na očkování?

 • vyplnit on-line registrační formulář (odkaz bude upřesněn)
 • zájemce musí souhlasit s vyplněním informací důležitých pro zařazení do příslušné skupiny dle fází
 • následně je zájemce vyzván k registraci termínů na nejbližší očkovací místo, kde si rezervuje termín na základě zaslaného PIN kódu
 • rezervují se dva termíny (dvě očkovací dávky)


Oficiální webové stránky obce Podbrdy ©